/Kontakt
Kontakt 2019-04-29T12:51:34+00:00

KONTAKT

NAPÍŠTE NÁM

MÁTE OTÁZKY? NAPÍŠTE NÁM

Od 25. mája 2018, vrátane, sú vaše osobné údaje spracovávané v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov v súlade so zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení platnom a účinnom od 25. mája 2018 (GDPR).

*Informácia o ochrane osobných údajov.